رشد سپرده‌های بانک در سال ۹۸/بهبود شاخص «وصول مطالبات» در سال گذشته

رشد سپرده‌های بانک در سال ۹۸/بهبود شاخص «وصول مطالبات» در سال گذشته

وی با اشاره به تحقق بخش قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده در حوزه «مصارف و تعهدات» نیز افزود: عملکرد بانک در این شاخص هم در پایان سال ۹۸ نسبت به شش ماهه نخست بهبود پیدا کرده است. رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، از بهبود شاخص «وصول مطالبات» نسبت به نیمه نخست سال اشاره کرد و گفت: در حوزه ارزیابی، رتبه تحقق اهداف در این بخش ۱۸ نمره نسبت به ۶ ماه ابتدای سال با رشد مواجه بوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات