بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج- چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال

بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج- چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات