در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه افتتاح شد

در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات