الزامات ایمنی برای زندگی در برج های بلند

هلالی با بیان اینکه در همین راستا شناسایی برج‌های بالای ۱۰ طبقه در پایتخت بررسی شد، تصریح کرد: طی این بررسی‌ها مشخص شد که به طور تقریبی حدود ۹۰۰ برج در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد که غالبا در منطقه یک، دو، پنج و ۲۲ تهران واقع شده بودند. برای آموزش این نکات به مخاطبان‌هم فرم‌هایی ایجاد شد و به هیات مدیره‌ برج‌ها فرم فراخوان دادیم که هر وقت صلاح دانستند و ساکنان امکان آن را داشتند این آموزش‌ها را به آن‌ها ارائه کنیم. وی با بیان اینکه بخشی از این بازدیدها بخشی از طرح آموزشی ۹۹۹ بود، تصریح کرد: البته اقدامات انجام شد و هم‌اکنون نیز در حال انجام است اما آنطور که باید نشد و متاسفانه بخشی از شهروندان در این زمینه‌ها مشارکت نمی‌کنند. وی با بیان اینکه رفتار و زندگی در برج‌های تهران با زندگی در خانه‌هایی با تعداد طبقه‌های کم بسیار متفاوت است، گفت: ‌ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات