​بشنوید|ترافیک سنگین در همه محورهای شمالی منتهی به تهران/ محدودیت ترافیکی در هراز و چالوس/ ترافیکن سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور فشم-تهران

​بشنوید|ترافیک سنگین در همه محورهای شمالی منتهی به تهران/ محدودیت ترافیکی در هراز و چالوس/ ترافیکن سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور فشم-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات