تشکیل کمیته تخصصی برای علت وقوع حادثه کشتی" بهبهان"

تشکیل کمیته تخصصی برای علت وقوع حادثه کشتی" بهبهان"

پسنده گفت: تیم تخصصی برای تجسس مفقودان و بررسی علل حادثه تشکیل شده است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات