برگزاری جلسه کارگروه اطفای حریق استان

برگزاری جلسه کارگروه اطفای حریق استان

مهندس سیدرضا قادری مدیرکل مدیرکل مدیریت بحران استان در جلسه کارگروه اطفای حریق استان عنوان کردند : براساس ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران ، وظایف دستگاههای اجرایی به صراحت تعیین شده و مدیریت بحران پیگیری ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی آن را در برنامه کاری دارد .

براساس بند ج ماده ۱۴ قانون ، وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری نیروهای مسلح نسبت به اطفای حریق در جنگلها و مراتع اقدام نماید . لذا ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و حفاظت محیط زیست استان می بایست به این مهم اقدام نمایند . فرمانداری شهرستان ها در سطح شهرستان و مدیریت بحران استان در سطح استان هماهنگی لازم جهت استفاده از ظرفیت دستگاههایی از جمله آتش نشانی ها - آب و فاضلاب - راهداری - نیروهای مسلح - نیروهای مردمی و ... را انجام خواهد داد .

براساس ماده ۱٨ قانون مدیریت بحران " مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها  در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای ( حقوق و دستمزد ) موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار ،با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین گردد "  لذا دستگاههای متولی ( منابع طبیعی و محیط زیست ) در صورت ضرورت می توانند دراینخصوص اقدام نمایند و منتظر ابلاغ اعتبار از استانداری ( مدیریت بحران ) نباشند . ضمن اینکه از ردیف های اعتباری مدیریت بحران به سازمان جنگلها و مراتع کشور برای اطفای حریق و اقدامات اضطراری داده شده و می بایست دستگاههای متولی ،  سهم استان را اخذ نمایند .

اباتوجه به پوشش مناسب بوجود آمده بر اثر بارشهای خوب اتفاق افتاده و گرمای هوا ، احتمال بروز حریق بسیار بوده لذا اقدامات پیشگیرانه علی الخصوص ایجاد آتش بُر در عرصه های جنگلی و مرتعی قبل از بروز آتش سوزی بسیار حائز اهمیت می باشد . منابع طبیعی و محیط زیست با بهره گیری از تجهیزات و امکانات دراختیار و کمک سایر دستگاهها نسبت به این مهم اقدام نمایند .

برگزاری جلسه کارگروه اطفای حریق استان


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات