اکران شهری و فضا آرایی گسترده فرهنگسرا های مشهد به مناسبت ۱۴ و ۱۵ ...

اکران شهری و فضا آرایی گسترده فرهنگسرا های مشهد به مناسبت ۱۴ و ۱۵ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات