شهردار هیدج مطرح کرد: تکمیل پروژه‌ های نیمه‌ تمام در اولویت است

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از این بحران، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و این موضوع لزوم توجه به تامین و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد، لذا مجموعه مدیریت شهری در این خصوص باید سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌های درآمدزا را در دستور کار خود داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات