مدیریت بحران در زمین‌لرزه‌ها و ضرورت به کارگیری سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع

مدیریت بحران در زمین‌لرزه‌ها و ضرورت به کارگیری سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع

۱ مانند زمین‌لرزه‌های دیگری که در چند سال اخیر در پیرامون شهر تهران روی داده‌اند و از قضا این شهر بزرگ و پرجمعیت را به لرزه در آورده‌اند در کانون توجه افکار عمومی و مسئولین حکومتی قرار گرفته و به مثابه هشداری برای احتمال رویداد یک زمین‌لرزه بزرگ در پیرامون شهر تهران و بر روی گسل‌های متعددی که این شهر را در برگرفته‌اند تلقی شده است. انتظار دردناک رویداد یک زمین‌لرزه مخرب نظیر آنچه که در فروردین سال ۱۲۰۹ شمسی برابر با ۱۸۳۰ میلادی روی داد و گستره‌ای وسیع از دماوند تا طالقان را ویران کرد همچون شمشیری بر بالای این شهر بزرگ و پرجمعیت قرار دارد و هر از چند گاهی با زمین‌لرزه‌های کوچک و متوسط بحث زمین‌لرزه در تهران و اسیب‌پذیری آن در برابر این پدیده طبیعی داغ می‌کند یکی از راهکارهای به کار رفته در شهرهای لرزه‌خیزی در مقیاس تهران در کشورهای پیشرفته، لزوم بکارگیری سامانه‌های هشدار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات