استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تدقیق سطح کشت اراضی پایاب سدها...

با توجه به اتمام آبیاری کشت پاییزه در محدوده پایاب سد گلستان تا وشمگیر ، شبکه وشمگیر و بخشی از اراضی پایاب سد وشمگیر و نیز برنامه ریزی برای سطح قابل کشت در فصل تابستان ، جلسه ای با حضور مدیران شرکت آب منطقه ای و شرکت بهره برداری و توزیع آب استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گفت : در این جلسه شرکت بهره برداری و توزیع آب استان سطح اراضی آبیاری شده زیر کشت پائیزه را ارائه و با توجه به آمار ارائه شده از سوی دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی در خصوص حجم آب تامین شده از مخزن سد گلستان و رودخانه های پایاب سد گلستان و مخزن سد وشمگیر برای اراضی واقع در محدوده پایاب سد گلستان و شبکه وشمگیر،  مقرر شد این اراضی مورد تدقیق قرار گیرد.

مهندس حسین دهقان اظهار کرد: یکی از تصمیمات این جلسه تهیه تصویر ماهواره ای از اراضی تحت کشت پاییزه در  محدوده شبکه وشمگیر بود تا بتوانیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سطح زیر کشت اراضی و حجم آبگیری آب بندان ها را تدقیق نمائیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات