جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دورود به ریاست فرماندارو...

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دورود به ریاست فرماندارو باحضور اعضادر محل فرمانداری دورود برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،دراین جلسه صادق نیا  رئیس امورآب شهرستان دورود گزارشی از وضعیت منابع آب شهرستان  ارائه و در ادامه پیرامون حل مشکل حقابه بران پایین دست سد مروک ورهاسازی آب جهت امورکشاورزی وباغات منطقه ،حل مشکلات وحقابه بران کانال معروف به رضور،لایروبی رودخانه تیره وپر ومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز  بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات