افزایش مستمر هزینه های تولید مسکن/ چرخه طولانی مدت اخذ مجوزهای ساخت و ساز

وجود ضوابط دست و پاگیر و چرخه طولانی مدت اخذ مجوز تولید مسکن از سوی سازمان های شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و... شرایط ساخت و ساز را برای تولیدکنندگان مسکن دشوار کرده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات