توقیف یکدستگاه لودر و کامیون در بستر « قره آغاج »

فعالیت غیرمجاز در بستر رودخانه قره آغاج منجر به پشیمانی متخلفین شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس؛ گروههای گشت و بازرسی سواحل و رودخانه های این شرکت طی عملیاتی از تخریب بستر رودخانه فوق جلوگیری کردند.

متخلفین که به وسیله یکدستگاه لودر و یک دستگاه کامیون سعی در برداشت غیرمجاز مصالح شن و ماسه را داشتند، ناکام ماندند.

در عملیات فوق، گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس با  هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی ضمن متوقف نمودن اقدام متخلفان، لودر و کامیون آنان را نیز طبق قانون توقیف کردند.این عملیات در منطقه کرکویه در شهرستان قیروکارزین انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات