یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شد/ ساخت 18 واحد بخار در قالب قراردادهای بیع‌متقابل

یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شد/ ساخت 18 واحد بخار در قالب قراردادهای بیع‌متقابل

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات