یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شد/ ساخت 18 واحد بخار در قالب قراردادهای بیع‌متقابل

یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شد/ ساخت 18 واحد بخار در قالب قراردادهای بیع‌متقابل

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات