همکاری های بین المللی ایران در حوزه هیدروگرافی و یکسان سازی نقشه ها

همکاری های بین المللی ایران در حوزه هیدروگرافی و یکسان سازی نقشه ها

پسنده از توسعه همکاری های بین المللی در زمینه هیدروگرافی و یکسان سازی نقشه های هیدروگرافی بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی IHO خبر داد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات