تعیین تکلیف پادگان ۰۶ ارتش پس از ۱۰ سال/ بخشی از پادگان محیط مسکونی می‌شود

تعیین تکلیف پادگان ۰۶ ارتش پس از ۱۰ سال/ بخشی از پادگان محیط مسکونی می‌شود

وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف پادگان ۰۶ ارتش گفت: در بخشی که ارتش مالک آن است با حداقل سطح اشغال انجام خواهد شد. او ادامه داد: در سرمایه‌گذاری این پروژه نیز بحث ۳۰ به ۷۰ اتفاق افتاده و ساخت‌و‌ساز در بخشی که ارتش مالک آن است با حداقل سطح اشغال انجام خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات