کارگاه آموزشی اطفاء حریق در سالن بخشداری برای یگان حفاظت منابع طبیعی

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در سالن بخشداری برای یگان حفاظت منابع طبیعی

جمعی از اعضای شورا ودهیاران واعضای یگان حفاظت منابع طبیعی در کارگاه آموزشی 2ساعته به صورت عملی وتئوری راه های مقابله با آتش سوزی ، اطفاءحریق ،چگونگی استفاده از مواد خاموش کننده ،چگونگی استفاده از کپسول آتش نشانی واقداماتی که در زمان آتش سوزی لازم است را در محل بخشداری خوسف فرا گرفتند .

رضوی مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی خوسف گفت : با توجه به بارندگی های خوبی که امسال داشته ایم ومراتع پر از پوشش گیاهی خشک شده است وبا فرار رسیدن فصل تابستان وگرمای هوا به منظور حفاظت از چنگل ها ومراتع جمعی از دهیاران واعضای شوراها راهکارهای مقابله وجلو گیری از آتش سوزی را فرا گرفتند تا در صورت بروز حادثه بتوانند با اقدامات به موقع خسارات را به حداقل برسانند

روابط عمومی شهرداری خوسف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات