صد و بیست و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز برگزار شد

صد و بیست و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه صد و بیست و سوم کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز روز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ ساعت ۸:۳۰ به ریاست مازیار جهانبخشی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان حسین حیدری،محمدرضا ایزدی، محمدجعفر فلسفی، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در این جلسه آقایان کریمی مدیر کل حسابرسی ، جزایری مدیرعامل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، حمیدی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی ، قنبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱)بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ۲) بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان تاکسیرانی ، ۳) بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات