مسکن اجتماعی مالزی چه ویژگی‌هایی دارد؟

در کشور مالزی نیز مانند دیگر نقاط جهان، رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت نقاط شهری باعث کمبود مسکن شد و نیاز به برنامه‌های مسکن و ساخت مسکن ارزان قیمت را افزایش داد. از سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۰ تقریبا همان سیاست‌های دوره قبل تکرار شد، اما نقش بخش خصوصی در ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد شهری بیش‌‎تر شد. مالزی از برنامه سوم توسعه به بعد، نتوانست به اهداف تعیین شده برای تامین مسکن ارزان قیمت برسد. در این دوره نیز به ساخت مسکن برای افراد کم‌درآمد ادامه داد. دولت مقدمات حذف حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ را از طریق ساخت مسکن ارزان فراهم کرد و گروه‌های با درآمد متوسط در اولویت تامین مسکن قرار گرفتند. مانند برنامه‌های قبلی، عملکرد در مسکن ارزان قیمت بسیار ضعیف بود و ۴۵ درصد هدف محقق شد که ۴۴. ساخت مسکن متوسط و گران قیمت در هر دو بخش بیش از هدف تعیین شده در برنامه بود. از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات