بازدید سرپرست سازمان آتش نشانی و هیئت همراه از روند احداث ساختمان اصلی ایستگاه آتش نشانی در مسکن مهر رشت / به روایت تصویر

بازدید سرپرست سازمان آتش نشانی و هیئت همراه از روند احداث ساختمان اصلی ایستگاه آتش نشانی در مسکن مهر رشت / به روایت تصویرلینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات