رتبه دوم کرج در افزایش اجاره بهای مسکن

متوسط اجاره بهای یک متر مسکن در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در شهر‌های مختلف ایران در نمودار زیر نشان داده شده است. متوسط اجاره بهای یک متر مربع مسکن (میلیون ریال) در نیمه اول سال ۱۳۹۷ متوسط بهای یک متر مسکن در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در شهر‌های مختلف ایران در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور وضعیت اجاره بهای مسکن نیز شهر تهران بیشترین میزان قیمت مسکن را بخود اختصاص داده است. متوسط بهای یک متر مربع مسکن (میلیون ریال) در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بر اساس طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸، متوسط قیمت فروش یک متر مربع در تهران را بیش از ۱۵ میلیون تومان بوده است که این رقم نسبت به نیمه اول سال ۹۷ رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را ثبت کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات