آماده سازی طرح ساحلی شهرداری جهت کاشت درخت و توسعه فضای سبز شهر

آماده سازی طرح ساحلی شهرداری جهت کاشت درخت و توسعه فضای سبز شهر

آماده سازی طرح ساحلی شهرداری جهت کاشت درخت و توسعه فضای سبز شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات