در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد؛ مانور مقابله با آتش سوزی در ایستگاه تخلیه سوخت

در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد؛ مانور مقابله با آتش سوزی در ایستگاه تخلیه سوخت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات