​بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای هراز، تهران-کرج-قزوین، تهران- ساوه و تهران-شهریار/ترافیک نیمه سنگین در محور کرج-قزوین

​بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای هراز، تهران-کرج-قزوین، تهران- ساوه و تهران-شهریار/ترافیک نیمه سنگین در محور کرج-قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات