ببینید:کلیپ/روایت تلاش حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه

ببینید:کلیپ/روایت تلاش حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه


✓ ایمن سازی راه ها

✓ تخریب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها

✓ زیرسازی معابر

✓ ایمن سازی ترافیکی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات