معجزه شهروندان

شهردار تهران می‌گوید: «حساب» شهرداری که تا پیش از این بر روی اعتبار توخالی یک گروه اقلیت – مطالبه‌گران مجوزهای خاص برای ساخت و ساز- پایه‌گذاری شده بود، در این دوره مسدود کردیم و اعتبار شهرداری را با «حساب اجتماعی» داریم تقویت می‌کنیم. او به «معجزه شهروندان» برای احیای تهران امید دارد و آن را نوعی چاشنی اصلاحات مطلوب در شهر می‌داند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات