مبلغ حق مسکن کارگران با نگاه مساعدتری تصویب شود

مبلغ حق مسکن کارگران با نگاه مساعدتری تصویب شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از هیات وزیران خواست مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات