سارقان شبکه ریلی به محاکم قضایی معرفی می‌شوند

سارقان شبکه ریلی به محاکم قضایی معرفی می‌شوند

راه و مسکن تهران- ایرنا -مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد که تعرض‌کنندگان به شبکه ریلی کشور با رصد روزانه پلیس راه آهن ،شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات