افزایش متوسط ۲۰ درصد قیمت بلیت قطار ارتباطی با جبران اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی ندارد

افزایش متوسط ۲۰ درصد قیمت بلیت قطار ارتباطی با جبران اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی ندارد

معاون مسافری راه‌آهن گفت: افزایش قیمت بلیت قطار بر اساس افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بود و ارتباطی با بحث فاصله‌گذاری اجتماعی در واگن‌ها و کاهش تعداد مسافر در هر واگن ندارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات