انتصاب مسئول دبیرخانه ستاد باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

انتصاب مسئول دبیرخانه ستاد باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

با ابلاغی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران "علی علی پور" به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری پایدار منصوب شد .

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ، "علی علی پور" طی ابلاغی از طرف خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران به این سمت معرفی شد تا زیر نظر معاون مسکن  و بازآفرینی به کار و فعالیت بپردازد مسئولیت هایی از قبیل: برگزاری ستادهای بازآفرینی استانی ، بازآفرینی شهری ، برگزاری کار گروه های ذیل این ستادها و نظارت بر اجرای مصوبات ،پی گیری کارگروه های زیر مجموعه ،پی گیری راه اندازی دفاتر توسعه (جلسه در شهرستانها) ارزیابی عملکرد ستادهای شهرستانی و گزارش های تحلیلی از عملکرد دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان در راستای تحقق راهبردها و سیاستهای سند ملی از جمله موارد ذکر شده در این نامه بوده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات