فتو تيتر - برگزارش جلسه بررسی طرح اقدام ملی مسکن در شهر قاسم آباد شهرستان خواف

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات