دهمين جلسه هماهنگي كميته پايش طرح اقدام ملي استان كرمان

دهمين جلسه هماهنگي كميته پايش طرح اقدام ملي استان كرمان

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان در اين جلسه در خصوص مسائل ومشكلات مددجويان تحت پوشش درشهرستانهاي كرمان وسيرجان توسط مدير كل كميته امداد مطرح گرديد كه پس ازبحث و تبادل نظرجهت استفاده از ظرفيت قانوني برنامه اقدام ملي براي تهيه مسكن مددجويان كميته امداد درسطح استان مقررگرديد كميته امداد  امام خميني (ره ) حسب دستورالعمل ارسالي مي تواند به عنوان كارگزار ساخت مسكن برگزيده شود تا در اراضي خودشان واراضي كه خييرين و اراضي كه درسنوات گذشته توسط اداره كل راه وشهرسازي دراختيار آنها جهت تامين مسكن واگذار گرديده است نسبت به احداث واحد مسكوني براي مدد جويان كميته امداد در سطح استان كرمان اقدام نمايد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات