با تلاش شهرداری باغملک بهسازی پارک دولت آغاز شد

با تلاش شهرداری باغملک بهسازی پارک دولت آغاز شد

Dolat Park (1)

Dolat Park (2)

Dolat Park (3)

Dolat Park (4)

Dolat Park (5)

Dolat Park (6)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات