انجام 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان

انجام 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان

به گزارش روابط عمومی منطقه 2 شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به مهمترین اقدامات منطقه 2 شهرداری قزوین در اردیبهشت امسال اظهار دکرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در اردیبهشت امسال اقدامات مختلفی را در زمینه لکه گیری و ترمیم، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جدول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و... در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.

وی افزود: تمامی اقدامات براساس بازدید کارشناسان از مناطق مختلف این ناحیه، درخواست های مردم از طریق سامانه 137 و احساس نیاز منطقه برای بهبود سیما و فضای شهری انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی منطقه 2 شهرداری قزوین عنوان کرد: یکی از این اقدامات که در اردیبهشت  امسال در سطح ناحیه شهری آزدگان انجام شده است ترمیم ترانشه معابر نام دارد.

حیدری گفت: در اردیبهشت، 370 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است.

وی افزود: شهروندان منطقه 2 شهرداری قزوین می توانند مشکلات معابر و مشکلات سایر نقاط خود را از راه های مختلف ارتباطی به سمع و نظر مدیران این منطقه برسانند تا بدین وسیله در اسرع وقت این مشکلات بهبود یابد.

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات