سوداگران خانه های تاریخی بزرگترین تهدید تهران

سوداگران خانه های تاریخی بزرگترین تهدید تهران

www.BanaNews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در اختیار قرار دادن بناهای تاریخی به عده‌ای سوداگر بزرگترین تهدید شهر تهران است،گفت: تبدیل این بناها به آپارتمان باعث می‌شود تا بخش اعظمی از خاطرات شهری پاک شود.

احمد مسجد جامعی تصریح کرد: تبدیل این بناها به آپارتمان باعث می‌شود تا بخش اعظمی از خاطرات شهری پاک شود و چیزی که شهروندان را به هم گره می‌زند خاطرات مشترک است، پس سازمان زیباسازی باید به خاطرات مشترک شهروندان توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 

    نظرات