بهره برداری از خیابان غذا در دستور کار شهرداری قرار گرفت

بهره برداری از خیابان غذا در دستور کار شهرداری قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات