محلات مختلف شهر هر هفته میزبان شهرداری بجنورد خواهند بود

محلات مختلف شهر هر هفته میزبان شهرداری بجنورد خواهند بود

محلات مختلف شهر هر هفته میزبان شهرداری بجنورد خواهند بود

شهردار بجنورد گفت: عدالت در برخورداری از خدمات شهرداری بجنورد در محلات مختلف شهر اجرا خواهیم کرد.

مهندس زارعی افزود؛ با هدف اجرای عدالت در برخورداری از خدمات شهردادی بجنورد در محلات مختلف شهر هر هفته کلیه اکیپ شهرداری در محله ای حضور پیدا خواهند کرد تا مشکلات آن را مرتفع کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات