جشنواره پنج روزه تخفیفات در فروشگاه های "شهرما" شهرداری مشهد

جشنواره پنج روزه تخفیفات در فروشگاه های "شهرما" شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات