آغاز عملیات شست وشوی درختان شهر/ شست وشوی ۷۹۰ هزار اصله درخت در سال ...

آغاز عملیات شست وشوی درختان شهر/ شست وشوی ۷۹۰ هزار اصله درخت در سال ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات