تدابیر ترافیکی برای بوستان جایگزین پادگان ۰۶

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه باید روی پیوست ترافیکی این طرح بررسی دقیقی صورت گیرد، باید بر تقاضای سفر به این پارک نیز مطالعه کارشناسی صورت گیرد و حتما رفاه حال ساکنان محلات اطراف درنظر گرفته شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات