نواحی منفصل شهری اولویت اول اجرای طرح بازآفرینی شهری در کردستان است

نواحی منفصل شهری اولویت اول اجرای طرح بازآفرینی شهری در کردستان است

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه در بحث بازآفرینی شهری نواحی منفصل شهری و محلات ناکارآمد و مورد هدف اولویت اصلی این اداره کل است ، گفت : باید در زمینه توانمندسازی این محلات به صورت ویژه کار شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات