نشست مشترک در خصوص لزوم انجام مطالعات گسلها و نحوه ساخت و ساز در حرایم

نشست مشترک در خصوص لزوم انجام مطالعات گسلها و نحوه ساخت و ساز در حرایم

در نشست مشترک : مهندس قادری مدیرکل مدیریت بحران استان ، مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان و با حضور دکتر بیت اللهی مدیر بخش زلزله شناسی ، مهندسی و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور ، لزوم انجام مطالعات گسلها و نحوه ساخت و ساز در حرایم آن تاکید گردید .
در این نشست ، مهندس قادری عنوان کرد : تهیه نقشه حریم گسلها بهمراه دستورالعملهای فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلها ، براساس بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور ، برعهده وزارت راه و شهرسازی ( مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ) می باشد . مباحث مرتبط با گسلهای موجود و مشخص بر روی نقشه ها ، گسلهای جوان و پنهان بویژه در شمال آق قلا نیز باید بررسی شود . ضمن اینکه ضرورت دارد مطالعات وضعیت گسلها انجام گیرد ، ریزپهنه بندی زلزله حداقل برای مرکز استان تهیه و در آیین نامه ۲۸۰۰ ساختمان لحاظ گردد . پیگیری و بهره مندی از منابع اعتباری ملی و استانی باید در دستور کار قرار گیرد .

نشست مشترک در خصوص لزوم انجام مطالعات گسلها و نحوه ساخت و ساز در حرایم

نشست مشترک در خصوص لزوم انجام مطالعات گسلها و نحوه ساخت و ساز در حرایملینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات