تشریح برنامه های عملیاتی بنادر در حوزه افزایش جذب سرمایه گذاری ، تسهیل بازرگانی و ارزش افزوده در بنادر/ افزایش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در دستور کار

تشریح برنامه های عملیاتی بنادر در حوزه افزایش جذب سرمایه گذاری ، تسهیل بازرگانی و ارزش افزوده در بنادر/ افزایش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در دستور کار

وی ادامه داد: یکی از اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی افزایش میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور از و هدف دیگر توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی بنادر از ۴۰ به ۶۰ درصد خواهد بود. در مورد اهداف اختصاصی این معاونت، خاطرنشان کرد: پشتیبانی و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی و افزایش ارزش افزوده، افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر از ۱۱۷ هزار و ۲۱۲ به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال و نیز توسعه ساختار فرآیندی سامانه‌های مناطق بندری به عنوان اهداف اختصاصی معاونت امور بندری و اقتصادی در سال ۹۹ تعریف شده‌اند. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی در مورد برنامه‌های عملیاتی در حوزه افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر از ۱۱۷ هزار و ۲۱۲ به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال شامل تنظیم و تدوین تیپ قراردادهای سرمایه گذاری در بنادر در بخش غیردولتی به تعداد سه مورد، اجرایی نمودن فرآیند سرمایه گذاری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات