برنامه های زیباسازی شهرداری برای سال جاری بررسی شد

برنامه های زیباسازی شهرداری برای سال جاری بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات