مهمترین دغدغه یک پژوهشگر تبدیل علم به ثروت است

مهمترین دغدغه یک پژوهشگر تبدیل علم به ثروت است

www.BanaNews.irرییس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: به عنوان یک پژوهشگر، دغدغه این جانب، تبدیل علم به ثروت است یعنی اینکه آیا از پژوهش این جانب در جهت تولید ثروت استفاده شده است یا نه.

رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: در دانشکده علوم پایه واحد همدان پژوهش از جایگاه بسیار بالایی برخوردار می¬باشد چرا که شعار اصلی دانشکده پژوهش محوری و مقایسه عملکرد دانشکده گویای این موضوع است.

دکتر مهرداد چراغی افزود: در یکسال گذشته بیش از ۲۰۰ مقاله در همایشهای علمی معتبر داخلی و خارجی، ۱۲۰ عنوان مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر داخلی وخارجی، برگزاری ۱۱ سخنرانی علمی و برگزاری ۵ همایش دانشجویی و ۳۸ طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی در کارنامه دانشکده دیده می¬شود.

عضو هیأت علمی گروه محیط زیست واحد همدان اظهار داشت به عنوان یک پژوهشگر دغدغه اینجانب، تبدیل علم به ثروت می¬باشد یعنی اینکه آیا از پژوهش اینجانب در جهت تولید ثروت استفاده می¬شود یا خیر و این امرمستلزم این است که بین دانشگاه و صنعت ارتباط تنگاتنگی برقرار شود.

چراغی بیان داشت: این دانشکده با ۱۹۰۰ نفر دانشجو در سه مقطع کاردانی، شش مقطع کارشناسی پیوسته، دو مقطع کارشناسی ناپیوسته وچهار مقطع کارشناسی ارشد و۱۳۰ عضو هیأت علمی تمام وقت و مدعو می¬باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه فاصله بین نتایج پژوهش تا عمل در جامعه بسیار زیاد است و اکثر پژوهشهای صورت¬گرفته جنبه بنیادی داشته و کاربردی نیستند و جنبه اجرا به خود نمی گیرد. لذا، امکان استفاده از نتایج این تحقیقات عملاً وجود ندارد و در نتیجه، تولید ثروت از علم امکان¬پذیر نیست.

رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیان داشت برای دست¬یابی به دانشگاه پژوهش¬مدار باید زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری این موضوع تامین شود. در زمینه زیرساختهای نرم افزاری با جذب هیأت علمی خلاق و خوش فکر و در زمینه زیرساختهای سخت افزاری نیز با تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای مدرن و استفاده از منابع غنی الکترونیکی می توان این موضوع را حل نمود.

چراغی در آخر به ایسکانیوز گفت: در فاز اول توسعه علمی هدف افزایش کمیت تولیدات علمی بود، در فاز دوم توسعه ملی کشور افزایش کیفیت تولیدات بود لذا در این مرحله باید در جهت حل مشکلات جامعه با استفاده از تولیدات علمی قدم برداریم، یعنی باید دستگاهها و مؤسسات، حل مشکلات خود را در جهت افزایش کارآیی، به متخصصین امر در دانشگاهها واگذار نموده تا انجام پژوهشهای کاربردی، هم منابع درآمدی جهت اساتید گردیده و هم مشکلی از جامعه حل گردد و همان اصالت پژوهش یعنی تولید ثروت محقق شد.

 

منبع:ایسکانیوز

    نظرات