کاهش ۶۳ درصدی عملکرد فرودگاه‌ها در اردیبهشت ۹۹/ پروازهای عبوری ۸۵ درصد کاهش یافت

کاهش ۶۳ درصدی عملکرد فرودگاه‌ها در اردیبهشت ۹۹/ پروازهای عبوری ۸۵ درصد کاهش یافت

در پروازهای داخلی نیز ۴۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به ترتیب در نشست و برخاست ۶۴ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۷۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷۲ درصد کاهش عملکرد در ماه اردیبهشت ۹۹ در مقایسه با اردیبهشت ماه ۹۸ را ثبت کرده‌اند در پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته در نشست و برخاست ۹۰ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۹۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۸۶ درصد کاهش وجود داشته است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات