تاکید معاون آب و آبفای وزیر نیرو لزوم تسریع در اجرای طرح های...

پنجاه و یکمین نشست مدیران ارشد بخش آب با حضور مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مهندس محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر عبدالرضا احمدی مشاور گردشگری آبی معاونت آب و آبفا، به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در این نشست مهندس تقی زاده خامسی طی سخنانی با اشاره به تاکید سال گذشته  دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سدها و تاسیسات آبی برای گردشگری خواستار تعیین ضرب‌العجل و تسریع در اجرای طرح های گردشگری آبی به ویژه در سدهای کشور شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه اظهار داشت : در آینده نزدیک نمایشگاهی برای ارائه پروژه های فراخوان داده شده و پروژه هایی که برندگان آن مشخص شده اند و همچنین  فرصت های سرمایه گذاری در طرح های آبی برای گردشگری برگزار خواهد شد و شرکتهای آب منطقه ای به معرفی طرحهای واگذار شده جهت گردشگری و همچنین معرفی ظرفیت‌های خود خواهند پرداخت.

در ادامه مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، به تشریح اهداف این گزارش به طور مشروح پرداخت.

مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه این نشست ویدیو کنفرانسی در خصوص توسعه گردشگری در استان قزوین عنوان داشت: تأسیسات آبی محدوده سد زیاران دارای فضای آبی در حدود 6 کیلومتر از خروجی تونل سد طالقان تا محل سد زیاران را شامل می شود که با برنامه ریزی دقیق  و مدون می تواند منطقه بسیار مناسبی برای اجرای طرح های گردشگری آبی در استان قزوین باشد.

مهندس ملکی افزود: مورد دیگر در زمینه پروژه های گردشگری آبی در قزوین ایجاد دریاچه مصنوعی در مسیر کانال انتقال آب از سد طالقان به قزوین می باشد که در حال حاضر  این طرح با مشارکت شهرداری قزوین در دست بررسی و مطالعه می باشد و اگر این مهم صورت پذیرد ضمن ذخیره یک میلیون متر مکعب آب برای استان بهعنوان یک طرح گردشگری آبی نیز به بهره برداری برسد.

در جمع بندی نهایی این نشست مهندس تقی زاده خامسی و مهندس حاج رسولی ها بر لزوم تعامل هرچه بیشتر شرکت‌های آب منطقه‌ای با نمایندگان شورای اسلامی تاکید کردند و مقررشد شرکت های آب منطقه ای پس از برگزاری نشست هایی با نمایندگان گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات