تبديل مديريت هاي برق شهرستان به واحدهاي خودگردان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان فارس، معاون برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق استان فارس، از اجراي پروژه تبديل مديريت هاي برق شهرستان به واحدهاي خودگردان تامين مالي در سال جاري خبر داد.
شاهرخ آزرم، در اين باره گفت : تبديل مديريتهاي برق شهرستان به عنوان واحدهاي خودگردان تامين مالي ، يكي از مهم ترين اهداف آتي شركت توزيع نيروي برق استان فارس است كه با هدف ايجاد تطابق در هزينه ها و درآمدهاي هر شهرستان در بخش جاري و منابع و مصارف آنها در بخش سرمايه اي تعريف شده است.
وي افزود: با توجه به اينكه در اين مدل ميزان درآمدها و منابع محقق شده مديريتهاي برق شهرستان همانند فروش انرژي ، فروش انشعاب و ... از يك طرف در وضعيت خطوط شبكه ، تعداد ترانس ها، تعداد مشتركان ، وضعيت آب و هوايي و از سوي ديگر به طور مستقيم در تعيين سهم اعتبار دريافتي آنها در بخش هاي مختلف موثر است لذا اجراي اين پروژه علاوه بر ايجاد استقلال مالي در شهرستانهاي تابعه موجب تسهيم عادلانه و متوازن اعتبارات و حذف سيستم چانه زني در بودجه ريزي، مديريت هزينه، ايجاد انگيزه در مديريت هاي برق شهرستان جهت بهبود فرايندهاي كاري، تربيت مديراني برنامه ريز و ارتقاي حس مسووليت پذيري و افزايش بهره وري در سازمان خواهد شد.
وي يادآورشد: اجراي اين مدل در سال جاري به شكل مقدماتي جهت مديريت هاي توزيع نيروي برق شهرستان هاي لار، آباده ، استهبان و فراشبند و سپس در سال 1400 جهت تمامي مديريت هاي تابعه اين شركت در استان فارس اجرا خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات